Klantenservice

Voorwaarden van Herensokken.nl gevestigd te Amersfoort (Utrecht, Nederland). Herensokken.nl is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 60544112. Deze leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Online winkel van Herensokken.nl.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

Totstandkoming overeenkomst
Naar aanleiding van een door de klant gedane bestelling, zal door ons per e-mail een opdrachtbevestiging gestuurd worden. De order is geplaatst op het moment dat de klant de bestelling heeft verstuurd. Wilt u uw order alsnog annuleren terwijl u deze wel heeft geplaatst dan verzoeken wij u ons daar binnen 24 uur over in te lichten voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order. Dit kan per e-mail.

Retourzendingen (graag een begeleidende email naar [email protected]):

Herensokken.nl /Damessokken.nl
Uraniumweg 39
3812 RJ Amersfoort
Contact e-mail adres: [email protected]
KvK: 60544112
BTW: NL002119046B23

IBAN: NL62KNAB0502973471

Mocht u verhuizen dan kunt u een verhuisbericht sturen per e-mail ([email protected]) of per post. Vermeldt behalve uw nieuwe ook uw oude adres!

Prijzen en verzendkosten
Alle door ons genoemde verkoopprijzen zijn inclusief BTW en in Euro's. Alle prijzen zijn altijd inclusief verzendkosten (vanaf 30 euro). Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. De factuur wordt met de eerste zending meegestuurd.

Bij bestellingen vanaf 30 Euro zijn de kosten voor verzending inbegrepen bij aanschaf van de goederen.

Voor zendingen naar het buitenland worden altijd verzendkosten gerekend.

Levering en levertijd
De post zal verzonden worden met de PostNL. De goederen worden verzonden in brievenbuspakketten die gegarandeerd door iedere genormeerde brievenbus past. Bij bestellingen groter dan 5 paar bestaat de kans dat de bestelling in meerdere pakketten wordt verstuurd. Dit in verband met onze garantie tot thuisbezorging. bestellingen zullen binnen 24 aangeboden worden bij PostNL. PostNL bezorgt van dinsdag tm zaterdag. Afhankelijk van welke dag u bestelt, ligt de levertijd tussen de 1 en 2 werkdagen voor artikelen die voorradig zijn. Alle artikelen houden we in voorraad. Mocht een artikel door omstandigheden toch niet voorradig zijn, dan is dat aangegeven op de website. Er wordt dan direct een bestelling gemaakt bij onze toeleverancier. De levertijd kan als gevolg hiervan enkele dagen uitlopen. Er bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van onze cadeau-verzending. U kunt dit aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.Wanneer het afleveradres verschilt van het te facturen adres, dan zullen de goederen naar het afleveradres worden verzonden.

Betaling per machtiging of overboeking
De order kan via onze website op diverse manieren worden betaald. Onder andere via iDeal, paypal,creditcard of Afterpay
Uw recht van herroeping
Wij van Herensokken.nl / damessokken.nl willen graag dat u tevreden bent met uw aankoop. Wanneer u niet tevreden bent over de aankoop, dan kunt u na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 werkdagen terugsturen en de overeenkomst ontbinden. Graag ontvangen we hierover een begeleidende email, zodat we de retourbetaling snel kunnen afhandelen.

 

’De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.’’

 


U kunt door te klikken op deze link ons modelformulier herroeping downloaden en printen.

Klachten & geschillen
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Herensokken.nl te melden (via [email protected]). Mochten de goederen niet voldoen aan de overeenkomst, dan dient u ons hierover binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk (per e-mail of post) in te lichten. Horen we niets binnen de aangegeven tijd, dan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de overeenkomst dan zal een nalevering van het juiste artikel plaatsvinden. Is dat niet mogelijk of gewenst dan zullen we, tegen teruggave van de goederen, de kosten worden gecrediteerd. In het geval dat een order moet worden gecrediteerd zal dit binnen14 dagen na ontvangst van de betaling plaats vinden. Kosten voor terugzending zijn dan voor rekening van Herensokken.nl.

Overmacht
Indien Herensokken.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Na 14 dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht wordt verstaan, alle tekortkomingen welke niet toe te rekenen zijn aan Herensokken.nl.

Privacy Policy
Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. De persoonlijke gegevens die we vragen zijn noodzakelijk om betalingen en verzendingen correct af te kunnen handelen. Herensokken.nl kan uw gegevens, verkregen bij de aankoop van een product, inzetten voor het verzenden van nieuwsbrieven. Hiervan worden er maximaal 6 per jaar verstuurd. Als u een inlog-account heeft, bent u verplicht om adreswijzigingen door te geven aan Herensokken.nl. Zonder bericht van uw zijde zal het laatst opgegeven afleveradres worden gebruikt voor het afleveren van de bestelling.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.