Klachten

Mocht u om wat voor reden niet tevreden zijn over onze producten en/of diensten, probeer dit eerst met ons op te lossen.

Uw klacht wordt binnen een termijn van twee weken beantwoord.

Uw schriftelijke klacht graag sturen naar:

 
Herensokken / Damessokken.nl
Tuinslak 22
3824 HV Amersfoort

Ook kunt u een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer indienen via de pagina 'Vragen & Klachten' op de website van Thuiswinkel.org. Uw klacht wordt zowel naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie als naar Herensokken.nl gestuurd. Thuiswinkel.org zal voor u bemiddelen.

Zodra een schriftelijk verzoek niet naar uw wens is afgehandeld, kunt u binnen 12 maanden nadat uw geschil is ontstaan deze voorleggen aan:

Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

Zij zijn bevoegd een bindende uitspraak te doen. U bent uiteraard ook vrij de klacht aan een rechtbank voor te leggen.

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Herensokken.nl hanteert de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Uw klacht wordt binnen een termijn van twee weken beantwoord. 

 Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).